Comuna Bocsa – Judetul Salaj

20.12.2017

 În atenția locuitorilor din Comuna Bocșa!!!!!

     Primăria comunei Bocșa- județul Sălaj anunță  că termenele limită  până la care  persoanele fizice și juridice au obligația de a declara datele pentru înscrierea în „Registrul agricol” sunt următoarele:

–      în perioada 5 ianuarie 2018 și ultima zi lucrătoare a lunii februarie 2018 se completează declarația  pentru datele anuale privind: membrii gospodăriei, terenul  aflat în proprietate sau folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, efectivele de animale;

–      în perioada 1-31 mai 2018 (ultima zi lucrătoare a lunii mai) se completează declarația pentru datele privind: categoria de folosință a terenului și suprafețele cultivate;

     Persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele în „Registrul agricol”  în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

În situația în care nu au survenit modificări, reportarea  datelor în „Registrul agricol” se va face din oficiu.

Atașat – model de DECLARAȚIE

Anunturi publice

03.04.2018


Functii platite din fonduri publice UAT Comuna Bocsa

27.02.2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2017

 

Programari fermieri APIA

 
08.12.2017

PROIECT – DEZBATERE PUBLICĂ – stabilirea taxelor si impozitelor 2018

Anunt public

Expunere de motive

Anexa proiect

 

08.11.2017

Concurs pentru promovare in grad profesional

Conditii specifice de participare

Formular de inscriere

30.10.2017

Ajutor pentru incalzirea locuintei

Noiembrie 2017 – Martie 2018

10.10.2017

ANUNT – LICITATIE VANZARE MASA LEMNOASA

Organizarea si desfasurarea licitatiei

Anexa caiet de sarcini

Act de punere in valoare

Exploatari forestiere

04.10.2017

Invitație de participare

Formulare și clauze

 

Servicii exploatari forestiere 26.09.2017


Invitație de participare


Formulare și clauze

Informare publica – Campania „INFORMARE ACASA ! SIGURANTA IN LUME