Comuna Bocsa – Judetul Salaj

Informare publica – Campania „INFORMARE ACASA ! SIGURANTA IN LUME

Realizari

1. Extindere retele electrice 4 km
2. Montarea unui post de transformare in vederea imbunatatirii parametrilor curentului Electric in comuna Bocsa.
3. Reabilitarea retelei de iluminat public in Comuna Bocsa -10km
4. Alimentarea cu apa a Comunei Bocsa
5. Reabilitarea sediu primarie
6. Asfaltare drum comunal Salajeni-Sighetu Silvaniei 3,3km
7. Asfaltare D.C. Salajeni Campia
8. Reabilitare si dotare camine culturale din satele Bocsa, Salajeni si Campia
9. Reabilitarea parcului din fata scolii “Simion Barnutiu”
10. Imbunatatirea calitatii mediuluiprin realizarea parcului Cimitirul Eroilor – Salajeni
11. Amenajare Parc Nou Simion Barnutiu Bocsa nr.103
12. Pietruire drum vicinal in comuna Bocsa
13. Construirea unei sali de sport in cadrul scolii din satul Bocsa
14. Reabilitare Scoala Gimnaziala simion Barnutiu si Gradinita Bocsa
15. Reabilitare Scoala Gimnaziala si Gradinita Salajeni
16. Reabilitare Scoala Primara si Gradinita Campia
17. Reabilitare Scoala Gimnaziala si Gradinita Borla
18. Construire pod peste valea Zalaului
19. Servicii de proiectare si lucrari pentru investitiile: “Asfaltare strazi”, “Reabilitare si consolidare Centru Cultural Simion Barnutiu” si “Infiintare cresa in comuna Bocsa” – prin FEADR – M 322
20. Negociere directa pentru investitia Servicii de proiectare silucrari pentru investitiile: “Asfaltare strazi”, “Reabilitare si consolidare Centru Cultural Simion Barnutiu” si “Infiintare cresa in comuna Bocsa” – prin FEADR – M 322, conform art.122,lit.i,OUG34/2006

Proiecte

1. Construire sediu primarie
2.Construire Camin Cultural in loc. Borla
3. Proiectare si reabilitare drum de legatura Bocsa Badacin 5 km
4. Pietruire drumuri vicinale si podetele aferente in comuna Bocsa -9,3km
5. Reabilitare si Dotare Camin Cultural din satul Salajeni
6.Regularizarea albiilor Vaii Zalaului, Vaii Siciului, Paraul Carpenilor, Paraul Mociar,Paraul Cadar, Paraul Vaii Borla, etc. lungime totala 25 km
7.Realizarea unui proiect de Gaz Metan in Satele Comunei 45 km
8. Reabilitarea si Dotarea Corespunzatoare a Dispensarului Uman din Localitatea Bocsa
9. Reabilitarea Retelei de iluminat public in Comuna Bocsa
10. Amenajarea unui Parc in Satul Borla 3000mp
11. Amenajarea unui Parc in Satul Campia 2000mp
12. Amenajare a doua baze sportive in satele Bocsa si Borla
13. Construirea unei sali de sport in cadrul scolii din satul Borla
14. Construirea unui Camin- Azil pentru batranii Comunei
15. Programe multianuale privin asistenta sociala
16. Indiguirea Vaii Zalaului intersectieDrum Campia Salaj(Pod)si Limita Localitatii Bocsa
17. Construire si Proiectare Bloc ANL – Pentru Familii nevoiase
18. Parc Fotovoltaic in Comuna Bocsa
19. Reabilitare si consolidare cladiri ale administratiei din Domeniul Public al comunei Bocsa
20. Pista Biciclisti pe o lungime de 5 km
21. Construire si reabilitare trotuatre in Comuna Bocsa -50Km
22. Amenajare , intretinere si imprejmuire teren in localitatea Cimpia ( fostul Camin Cultural)

CULTURĂ ȘI EVENIMENTE LOCALE