Comuna Bocsa – Judetul Salaj

 În atenția locuitorilor din Comuna Bocșa!!!!

     Primăria comunei Bocșa- județul Sălaj anunță  că termenele limită  până la care  persoanele fizice și juridice au obligația de a declara datele pentru înscrierea în „Registrul agricol” sunt următoarele:

–      în perioada 5 ianuarie 2018 și ultima zi lucrătoare a lunii februarie 2018 se completează declarația  pentru datele anuale privind: membrii gospodăriei, terenul  aflat în proprietate sau folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, efectivele de animale;

–      în perioada 1-31 mai 2018 (ultima zi lucrătoare a lunii mai) se completează declarația pentru datele privind: categoria de folosință a terenului și suprafețele cultivate;

     Persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele în „Registrul agricol”  în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

În situația în care nu au survenit modificări, reportarea  datelor în „Registrul agricol” se va face din oficiu.

Atașat – model de DECLARAȚIE

Informare publica – Campania „INFORMARE ACASA ! SIGURANTA IN LUME