Hotararile Consiliului Local 2018

IANUARIE

Hotărârea Nr. 1 din 08.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017

Hotărârea Nr. 2 din 9.01. 2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 și revocarea HCL nr. 1 din 09.01.2018

Hotărârea Nr. 3 din 31.01.2018 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, actualizarea și modificarea statului de funcții al CL Bocșa și a aparatului de specialitate al primarului comunei Bocșa

Hotărârea Nr. 4 din 31.01. 2018 privind aderarea comunei Bocșa la Asociația Comunelor din România (ACoR)

Hotărârea Nr. 5 din 31.01.2018 cu privire la închirierea prin licitație publică a unei încăperi de 15 mp din clădirea „Fostul Oficiu Poștal” in satul Borla, aparținând domeniului public al comunei Bocșa

Hotărârea Nr. 6 din 31.01.2018 privind completarea și rectificarea Hotărârii 72 din 21.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018

Hotărârea Nr. 7 din 31.01.2018 privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2018

Hotărârea Nr. 8 din 31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” din Primăria Bocșa și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local

FEBRUARIE

Hotărârea nr.9 din 23.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 10 din 23.02.2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017 și utilizarea excedentului bugetar local al anului 2017 la secțiunea dezvoltare

Hotărârea nr. 11 din 23.02.2018 privind adoptarea bugetului local al comunei Bocșa pe anul 2018

Hotărârea nr. 12 din 23.02.2018 privind aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice și a Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018

Hotărârea nr. 13 din 23.02.2018 privind propunerea de decontare a navetei cadrelor didactice

Hotărârea nr. 14 din 23.02.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza comunei Bocșa pentru anul școlar 2018-2019

MARTIE

Hotărârea nr. 15 din 28.03.2018 privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Bocșa investiția ” Asfaltare drum comunal DC2 km3+000 -km 5+390 comuna Bocsa, județul Sălaj”

Hotărârea nr. 16 din 28.03.2018 privind aprobarea inventarului domeniului public actualizat al comunei Bocșa

Hotărârea nr. 17 din 28.03.2018 privind aprobarea listei de inventar a bunurilor din domeniul privat al comunei Bocșa și aprobarea listei bunurilor propuse spre casare

Hotărârea nr. 18 din 28.03.2018 privind aprobarea investiției executate de SC Alba Extra SRL și completarea contractului de concesiune nr. 2524 din 30.09.2009

Hotărârea nr. 19 din 28.03.2018 cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren în satul Borla, aparținând domeniului public de interes local al comunei Bocșa

Hotărârea nr. 20 din 28.03.2018 privind aprobarea Programului propriu referitoare la măsurile ce se impun în vederea asigurării bunei gospodăriri, întreținerii și înfrumusețării localităților comunei Bocșa pe anul 2018

Hotărârea nr. 21 din 28.03. 2018 privind aprobarea achiziționării serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea recuperării prejudiciilor constatate de Camera de Conturi Sălaj

Hotărârea nr. 22 din 28.03.2018 privind aprobarea achiziționării serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea recuperării prejudiciilor constatate de Camera de Conturi Sălaj

APRILIE

Hotararea nr. 23 din 13 aprilie 2018 privind propunerea de atribuire a unui teren prin Ordinul Prefectului județului Sălaj.

Hotararea nr. 24 din 13.04.2018 privind amplasarea unor indicatoare pe raza comunei Bocșa

Hotararea nr. 25 din 13.04.2018 – aprobarea modificarii contractului de concesiune nr.2.523 din 3.09.2009 aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 13/2009 privind concesionarea unui teren în localitatea Borla, zona „Intre vai” aflat pe domeniul public al comunei

Hotararea nr 26 din 13.04.2018 privind revocarea HCL nr. 18 din 13 martie 2017 – privind aprobarea devizului general, al indicatorilor tehnico- economici la cota TVA de 19 la suta si sustinerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii ” Realizarea retelelor de canalizare in comunele Bocsa si Chiesd si alimentarea cu apa in comuna Chiesd, judetul Salaj”.

Hotararea nr 27 din 13. 04.2018 privind modificarea HCLnr 17 din 13.03.2017- privind aprobarea devizului general a indicatorilor tehnico economici la cota TVA de 19 la suta si sustinerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare sediu administrativ- primarie localitatea Bocsa, comuna Bocsa, judetul Salaj” – proiect finantat prin Programul national de Dezvoltare Locala

Hotararea nr 28 din 13.04.2018 privind aprobarea cotizatiei comunei Bocsa in calitatea de asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Salaj Plus

MAI

Hotărârea nr. 29 din 31.05.2018 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 30 din 31.05.2018 privind aprobarea contractului de asistență juridică

Hotărârea nr. 31. din 31.05.2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de Ordine interioara a aparatului de specialitatea al primarului din comuna Bocșa

Hotărârea nr. 32 din 31.05.2018 privind revocarea Hotărârii nr. 16 din 28.03 2018 privind aprobarea inventarului domeniului public actualizat al comunei Bocșa și numirea unei comisii noi de inventariere

5.Hotărârea nr.33 din 31.05.2018 privind aprobarea cuantumului cotizației datorate de comuna Bocșa în calitate de membru ADI Berec

Hotărârea nr. 34 din 31.05.2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice

Hotărârea nr. 35 din 31.05.2018 privind aprobarea completării Programului anual de achiziții pentru anul 2018

Iunie

Hotărârea nr. 36 din 29.06.2018

Hotărârea nr. 37 din 29.06.2018

Hotărârea nr. 38 din 29.06.2018

Iulie

Hotărârea nr. 39 din 03.07.2018

Hotărârea nr. 40 din 03.07.2018

Hotărârea nr. 41 din 03.07.2018

Hotărârea nr. 42 din 20.07.2018

Hotărârea nr. 43 din 20.07.2018

Hotărârea nr. 44 din 20.07.2018

Hotărârea nr. 45 din 30.07.2018

Hotărârea nr. 46 din 30.07.2018

August

Hotărârea nr. 47 din 14.08.2018

Hotărârea nr. 48 din 14.08.2018

Hotărârea nr. 49 din 14.08.2018

Hotărârea nr. 50 din 14.08.2018

Septembrie

Hotărârea nr. 51 din 10.09.2018 privind aderarea Comunei Bocsa la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Tovishat

Hotărârea nr. 52 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 53 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 54 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 55 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 56 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 57 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 58 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 59 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 60 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 61 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 62 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 63 din 25.09.2018

Hotărârea nr. 64 din 25.09.2018

Octombrie

Hotărârea nr. 65 din 02.10.2018

Hotărârea nr. 66 din 29.10.2018

Hotărârea nr. 67 din 29.10.2018

Hotărârea nr. 68 din 29.10.2018

Hotărârea nr. 69 din 29.10.2018

Hotărârea nr. 70 din 29.10.2018

Hotărârea nr. 71 din 29.10.2018

Hotărârea nr. 72 din 29.10.2018

Noiembrie

Hotărârea nr. 73 din 21.11.2018

Hotărârea nr. 74 din 21.11.2018

Hotărârea nr. 75 din 21.11.2018

Decembrie

Hotărârea nr. 76 din 07.12.2018

Hotărârea nr. 77 din 07.12.2018

Hotărârea nr. 78 din 07.12.2018

Hotărârea nr. 79 din 07.12.2018

Hotărârea nr. 80 din 18.12.2018

Hotărârea nr. 81 din 18.12.2018

Hotărârea nr. 82 din 18.12.2018

Hotărârea nr. 83 din 28.12.2018

Hotărârea nr. 84 din 28.12.2018

Font Resize