Hotarârile Consiliul Local 2017

Ianuarie

Hotararea Nr. 1 din 09 Ianuarie 2017 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016

Hotararea Nr. 2 din 17 Ianuarie 2017 – privind incetarea de drept,inainte de termen,prin demisie,a mandatului de consilier local al d-nei Demien Katalin si se declara loc vacant

Hotararea Nr. 3 din 17 Ianuarie 2017 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bonezidai Andras,ales pe listele UDMR la alegerile locale din 05 Iunie 2016

Hotararea Nr. 4 din 17 Ianuarie 2017 – privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017

Hotararea Nr. 5 din 17 Ianuarie 2017 – privind modificarea HCL 106/din 24.11.2016 privind valorile impozabile,impozitele si taxele locale ce se vor aplica pe raza comunei Bocsa pentru anul fiscal 2017

Hotararea Nr. 6 din 17 Ianuarie 2017 – privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-econimici actualizati reprezentant noua valoare a investitiei pentru obiectul „Asfaltare drum comunal DC2-km.3.000-5+390”,proiect finantat prin Programul de Dezvoltare Locala

Hotararea Nr. 7 din 17 Ianuarie 2017 – privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-econimici actualizati reprezentant noua valoare a investitiei pentru obiectivul ” Realizarea retelelor de canalizare in comuna Bocsa si Chiesd si alimentarea cu apa a comunei Chiesd , Jud. Salaj ,proiect finantat prin Programul de Dezvoltare Locala

Hotararea Nr. 8 din 17 Ianuarie 2017 – pentru aprobarea retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar din comuna Bocsa pentru anul scolar 2017-2018

Februarie

Hotararea Nr. 9 din 21.02.2017 – privind aprobarea Programului de acordare a sprijinului financiar unitatilor de cult

Hotararea Nr. 10 din 21.02.2017 -pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local al comunei Bocsa alocate pentru activitati nonprofit de interes local pentru anul 2017

Hotararea Nr. 11 din 21.02.2017 – privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunei Bocsa aferent anului 2016

Hotararea Nr. 12 din 21.02.2017 – privind modificarea statutului de functii si organigramei Consiliului Local al Comunei Bocsa si a aparatului de specialitate al primarului ca urmare a reorganizarii.

Hotararea Nr. 13 din 21.02.2017 – privind aprobarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul „Asfaltare drum comunal DC2”

Hotararea Nr. 14 din 21.02.2017 – privind aprobarea procesului verbal de negociere si adjudecare nr. 482/26.01.2017

Hotararea Nr. 15 din 21.02.2017 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local

Martie

Hotararea Nr. 16 din 13.03.2017 – privind aprobarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici la cota tva de 19% si sustinerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii „Reabilitare , modernizare , si dotare dispensar in localitatea Bocsa

Hotararea Nr. 17 din 13.03.2017 – privind aprobarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici la cota tva de 19% si sustinerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii „Reabilitare , modernizare , si dotare sediu administrativ – primarie in localitatea Bocsa

Hotararea Nr. 18 din 13.03.2017 – privind aprobarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici la cota tva de 19% si sustinerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii „Realizarea retelelor de canalizare in localitatea Bocsa si Chiesd si alimentarea cu apa in comuna Chiesd

Hotararea Nr. 19 din 17.03.2017 – privind aprobarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici la cota tva de 19% si sustinerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii „Finalizarea retelelor de canalizare si apa potabila in comuna Bocsa si Chiesd

Hotararea Nr. 20 din 31.03.2017 – privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 , actualizarea statutului de functii al Consiliului Local si a aparatului de specialitate al primarului

Hotararea Nr. 21 din 31.03.2017 – privind aprobarea Actului de punere in valoare si aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in cursul anului 2017

Hotararea Nr. 22 din 31.03.2017 – privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016 si utilizarea excedentului bugetului local

Hotararea Nr. 23 din 31.03.2017 – privind adobtarea bugetului local pe anul 2017

Hotararea Nr. 24 din 31.03.2017 – privind aprobarea strategiei anuale a achizitiilor publice si a programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017

Hotararea Nr. 25 din 31.03.2017 – privind aprobarea Programului propriu referitoare la masurile ce se impun in vederea asigurarii bunei gospodariri , intretinerii si infrumusetarii localitatilor comunei Bocsa pe anul 2017

Aprilie

Hotararea nr. 26 din 28.04.2017 – privind decontarea navetei cadrelor didactice

Mai

Hotararea nr. 27 din 30.05.2017 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 28 din 30.05.2017 – privind aprobarea rezilierii contractului de servicii pentru inregistrarea sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara

Hotararea nr. 29 din 30.05.2017 – cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete din imobil „Ghereta pentru paza cu teren aferent”

Hotararea nr. 30 din 30.05.2017 – privind aprobarea participarii Comunei Bocsa la „Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017-2019

Hotararea nr. 31 din 30.05.2017 – privind acordarea „Diplomei de aur” si a unui sprijin financiar (premiu) din bugetul local pe anul 2017 , cuplurilor cu domiciliul in Comuna Bocsa caree sarbatoresc 50 de ani de casatorie

Iunie

HCL 32 din 30.06.2017 – privind organizarea manifestării cultural-artistice „Serbare câmpenească Simion Bărnuțiu – istorie și tradiție locală

HCL 33 din 30.06.2017 privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Bocșa care au obținut premii și mențiuni la Olimpiadele internaționale și naționale, precum și a profesorilor care i-au pregătit pentru obținerea acestor performanțe

HCL 34 din 30.06 privind retragerea dreptului de administrare a Întreprinderii Economice Județene a Cooperativelor de Consum Sălaj – Zalău asupra imobilului înscris în CF 50974 Bocșa

Iulie

Hotărârea nr. 35 din 26 iulie privind rectificarea bugetului local al comunei Bocșa

Hotărârea nr. 36 din 26 iulie privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al comunei comunei Bocșa- Sălaj, aprobat pri HCL nr. 67 din 19 iulie

Hotărârea  nr. 37 din 26 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii  publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație ” din ‘ Primăria Bocșa și din serviciile publice din subordinea  Consiliului Local

Hotărârea  nr. 38 din 27 iulie  privind rectificarea erorii materiale de calcul și modificarea Hotărârii nr. 37 din 26 iulie

August

Hotărârea nr 39 din 31 august 2017 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 40 din 31 august privind rectificarea bugetului local al CL Bocșa

Hotărârea 41 din 31 august privind aprobarea completării Programului anual de achiziții

Hotararea 42 din 31 august privind decontarea navetei cadrelor didactice

HHotarârea 43 din 31 august privind însușirea unei variante de stemă pentru comuna Bocșa

Hotararea nr 44 din 31 august privind trecerea unor anexe gospodărești din domeniul public în domeniul privat al comunei, aprobarea demolării acestora și aprobarea valorificării materialelor de construcții recuperate

Septembrie

Hotararea nr 45 din 22.09.2017 privind aprobarea unor acte de punere in valoare

Hotararea nr 46 din 22.09.2017 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr 47 din 22.09.2017 privind aprobarea completarii Programului anual de achizitii

Hotararea nr 48 din 22.09.2017 privind consumul lunar de carburanti

Hotararea nr 49 din 22.09.2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara

Anexa nr 1 la HCL 49 din 22.09.2017

Hotararea nr 50 din 22.09.2017 privind numirea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Simion Barnutiu Bocsa

Hotararea nr 51 din 22.09.2017 privind numirea unui reprezentant din Consiliul Local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Nr. 1 Borla

Hotararea nr 52 din 28.09.2017 privind achizitionarea serviciului de consultanta , asistenta si reprezentare juridica

Hotararea nr 53 din 28.09.2017 privind numirea unui reprezentant din Consiliul Local Bocsa in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea calitatii din cadrul unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Nr.1 Borla

Hotararea nr 54 din 28.09.2017 din 28.09.2017 privind numirea unui reprezentant din Consiliul Local Bocsa in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea calitatii din cadrul unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Simion Barnutiu Bocsa

Octombrie

Hotararea nr 55 din 04.10.2017 privind aprobarea contractului de asistenta juridica

Hotararea nr 56 din 04.10.2017 privind implementarea programului ‘Achizitie utilaj pentru gospodarire comunala’

Hotararea nr 57 din 04.10.2017 privind completarea contractelor anexate la HCL 45 din 22.09.2017

Hotararea nr 58 din 13.10.2017 – privind aprobarea nivelului cotizatiei datorate pentru anul 2017

Hotararea nr 59 din 13.10.2017 privind mandatarea primarului inAGA Ecodes

Hotararea nr 60 din 13.10.2017 privind aprobarea planului de strategie

Hotararea nr 61 din 13.10.2017 privind aprobarea completarii Programului anual de achizitii pentru anul 2017

Hotararea nr 62 din 13.10.2017 privind aprobarea regimului juridic al investitiei pentru Obiectivul de investitii Reabilitare.modernizare si dotare sediul administrativ primariei in localitatea Bocsa, comuna Bocsa

Hotararea nr 63 din 13.10.2017 privind aprobarea Regimului juridic al investitiei pt. Obiectivul investitii Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in localitatea Bocsa

Hotararea nr 64 din 13.10.2017 privind aprobarea regimului juridic al investitiri pentru obiectivul de investitii Finalizarea retelelor de canalizare in comunele Bocsa si Chiesd

Noiembrie

Hotararea nr 65 din 29. 11.2017 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 66 din 29.11. 2017 – privind rectificarea bugetului local al comunei Bocsa

Hotararea nr 67 din 29. 11.2017 – privind aprobarea Programului anual de achizitii pe anul 2017

Hotararea nr 68 din 29.11.2017 – privind aprobarea contractarii unor servicii de consultanta in vederea accesarii si implementarii proiectelor de investitie selectate pentru finantare prin Programul national de Dezvoltare PNDL – Subprogramul – Modernizarea satului romanesc

Hotararea nr 69 din 29.11. 2017 privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asitenta si reprezentare juridica în vederea recuperarii prejudiciilor constate de Camera de Conturi

Hotararea nr 70 din 29.11.2017 privind propunerea de decontare a nevetei cadrelor didactice

Decembrie

Hotararea nr 71 din 21.12.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Bocsa

Hotararea nr 72 din 21.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul 2018

Hotararea nr 73 din 21.12.2017 privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta , asistenta si reprezentare juridica in vederea

Hotararea nr 74 din 21.12.2017 privind rectificarea hotararii 70 din 29. 11.2017 privind propunerea de decontare a navetei cadrelor didactice

Font Resize